×

TestDrive.hr

Impressum

Impressum

Nakladnik:
Centar za poslovni turizam d.o.o.
Krvarić 20/2, 10090 Zagreb
OIB: 64730235489
PDV broj: HR64730235489
MBS: 080728935, Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: 2360000-1102139864, Zagrebačka banka, Zagreb
IBAN: HR7123600001102139864
Član Uprave: Daniela Kos
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Glavni urednik:
Darko Ševa
darko[a]testdrive.hr

Datum postavljanja publikacije na mrežu: svibanj 2019.
Učestalost objavljivanja: kontinuirano
ISSN: 2671-0676