×

TestDrive.hr

Zaštita privatnosti

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Centar za poslovni turizam d.o.o. Vam ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o Vašim pravima na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Ova Informacija primjenjuje se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane tvrtke Centar za poslovni turizam d.o.o. kao Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih Informacija, Politika privatnosti ili sličnih dokumenata neovisno o njihovu nazivu, a koji imaju prednost u primjeni pred ovom Informacijom ili ju dopunjuju.

Voditelj obrade
Centar za poslovni turizam d.o.o., Zagreb, Krvarić 20/2, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

Informacije i upite vezane za obradu Vaših osobnih podataka možete dobiti kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

  • slanjem upita na email adresu: drive[@]testdrive.hr;
  • slanjem poštanske pošiljke na adresu: Centar za poslovni turizam d.o.o., n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka, Krvarić 20/2, 10000 Zagreb

Ova Informacija upoznat će Vas sa sljedećim aspektima obrade i zaštite Vaših osobnih podataka:

  1. Svrha i pravne osnove obrade Vaših podataka
  2. Kategorije primatelja Vaših osobnih podataka
  3. Razdoblje pohrane Vaših podataka
  4. Vaša prava u vezi obrade i zaštite Vaših osobnih podataka
  5. Automatizirana obrada i izrada profila

1. Svrha obrade i pravna osnova obrade Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i na druge dopuštene način obrađujemo u sljedeće svrhe.

Rezervacija probne vožnje (Zahtjev za probnu vožnju)
Prilikom ispunjavanja obrasca „Zahtjev za probnu vožnju“ kojim tražite/rezervirate termin probne vožnje prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli omogućiti rezervaciju termina probne vožnje kod odabranih ovlaštenih trgovaca novih automobila, odnosno kako bi Vas mogli kontaktirati i nedvojbeno povezati poslani upit s Vama (npr. ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Bez ovih podataka ne možemo omogućiti slanje Zahtjeva za probnu vožnju, a samim time niti rezervaciju probne vožnje kod odabranih trgovaca novih vozila.

Informiranje o cijeni vozila (Zahtjev za ponudu)
Prilikom ispunjavanja obrasca „Zahtjev za ponudu“ kojim od ovlaštenih trgovaca novih automobila tražite informaciju o cijeni određenog modela automobila prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli proslijediti upit odabranim trgovcima, odnosno kako bi Vas mogli kontaktirati i nedvojbeno povezati poslani upit s Vama (npr. ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Bez ovih podataka ne možemo omogućiti slanje Zahtjeva za ponudu, a samim time niti pružiti tražene informacije o cijeni.

Prijava ne newsletter
Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu na newsletter kojim tražite da Vam na e-mail adresu šaljemo informacije o vijestima i ponudama s tržišta novih automobila prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli omogućiti upis na listu primatelja i slanje traženih informacija. Bez ovih podataka ne možemo omogućiti upis na listu, niti pružiti uslugu slanja newslettera.

Promidžba (marketing) i ispitivanje zadovoljstva
Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vas mogli kontaktirati u promotivne/marketinške svrhe ili u svrhe ispitivanja zadovoljstva uslugama (ankete i slično), u skladu s Vašom privolom.

Pod promotivnim ili marketinškim svrhama se podrazumijeva i izravni marketing (npr. slanje newslettera), za čuju provedbu je potrebno izraditi profile radi mogućnosti upućivanja informacija o posebnim i personaliziranim ponudama i uslugama.

Nagradna igra
Ukoliko sudjelujete u našim nagradnim natječajima/igrama, uz Vašu privolu, prikupljamo podatke koji su propisani pravilima pojedinog nagradnog natječaja/igre predviđeni kao preduvjet sudjelovanja i koji su nužni za ostvarenje Vaših ugovornih prava i naših ugovornih obveza u slučaju Vaše pobjede u natječaju/igri.

Statističke analize za interne potrebe
Vaše osobne podatke obrađujemo u statističke svrhe kako bismo prikupili informacije o našem poslovanju i našim uslugama. U ovom slučaju radi se o depersonaliziranim podacima, odnosno podaci se obrađuju na način koji ne dozvoljava Vašu identifikaciju.

Legitimni interes
Uredbom (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka predviđeno je naše pravo (legitimni interes) da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravne promidžbe (marketinga) i izrade profila u vezi takve promidžbe, u mjeri u kojoj to nije protivno Vašim interesima, slobodama i pravima. Međutim, kako bi osigurali potpuniju zaštitu Vaših osobnih podataka, prava i interesa, nastojati ćemo Vas prije obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga) zatražiti izričitu privolu za takvu obradu.


2. Kategorije primatelja osobnih podatakaVaše osobne podatke koje prikupimo kada ispunjavate obrasce „Zahtjev za probnu vožnju“ i/ili “Zahtjev za ponudu“ prosljeđujemo u elektroničkom obliku, isključivo na Vaš zahtjev i uz Vašu privolu, odabranim ovlaštenim trgovcima novih vozila.

Osobni podaci koji su tako proslijeđeni smiju se upotrijebiti od strane primatelja (ovlaštenog trgovca novih automobila) samo u svrhu odgovora na primljeni Zahtjev (rezervaciju probne vožnje, informiranje o cijeni konkretnog modela automobila) i daljnju poslovnu komunikaciju nastavno na primljeni Zahtjev (npr. realizaciju kupoprodaje i sl.)

Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno funkcioniranje programa.

Vaše osobne podatke priopćavamo, odnosno činimo dostupnima trećim osobama i u drugim slučajevima, ali samo kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe (GDPR), primjerice na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela.

3. Razdoblje pohrane podataka Vaše osobne podatke pohranjujemo:

  • u trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza
  • sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli
  • 10 godina ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima

4. Vaša prava na temelju opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe (GDPR):

Pravo na pristup
U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR). Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostaviti ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Pravo na ispravak
Vaše je pravo ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje možete ishoditi i ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu podataka, ako ste prigovorili obradi nužnoj za potrebe naših legitimnih interesa ili ako se podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade
Vaše je pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka
Vaše je pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

Pravo na povlačenje privole
Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

Administrativni trošak
Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

Pravo na pritužbu i prigovor
Vaše je pravo u svakom trenutku na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo na temelju naših legitimnih interesa, što uključuje i pravo prigovora na izradu profila koja je povezana s tim legitimnim interesima.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte: drive[@]testdrive.hr ili na poštansku adresu: Krvarić 20/2, 10000 Zagreb, Hrvatska, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR). Pritužbu možete podnijeti npr. nadzornom tijelu u državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto ili u Republici Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).


5. Izrada profila i automatizirano donošenje odlukeVaše podatke (ime i prezime, email adresa, kupovne preferencije) koristimo kako bismo usluge i promidžbene (marketinške) materijale personalizirali te prilagodili upravo Vama. Usluge i materijale personaliziramo kroz izradu profila (npr. takozvana segmentacija) koji nam pomažu da pobliže shvatimo Vaše interese. Izrada profila Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

Automatizirano donošenje odluka primjenjujemo na način da ovisno o izrađenom profilu ili podacima koje ste nam pružili računalni program bez ljudskog sudjelovanja Vama dostavlja ponudu i/ili promidžbeni (marketinški materijal). Opisano automatizirano donošenje odluka Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

Upotreba kolačića (cookies)
Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Neki kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies, kolačić). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema važećim propisima, poglavito prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Zakonu o zaštiti osobnih podataka obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vas da Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić (cookie)?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Tko postavlja sustave za prikupljanje podataka?
Sustave za prikupljanje podataka postavlja Centar za poslovni turizam d.o.o. ili netko od partnera.

Sustavi za prikupljanje podataka koje mi postavljamo jesu:
- Sustavi za prikupljanje podataka strogo neophodni za rad mrežnih stranica i pružanje naših usluga. Koristimo ih za pohranjivanje podataka o vašem pristupanju mrežnim stranicama te korištenju usluga kako bismo primijenili sigurnosne mjere ili prilagodili Web-mjesto postavkama na vašem uređaju (jezik, operativni sustav, itd.).

- Analitički sustavi za prikupljanje podataka. Koristimo ih za stvaranje statističkih podataka o pregledima Web-mjesta i korištenju različitih njegovih dijelova (posjećene stranice i pregledani sadržaji, korisnikov način korištenja) koji nam pomažu u unapređivanju sadržaja na Web-mjestu i poboljšanju kvalitete naših usluga.

- Sustavi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Ti sustavi za prikupljanje podataka koji nam omogućavaju da analiziramo vaše korištenje Web-mjesta i oglasa koji se prikazuju na Web-mjestu kako bismo vam ponudili oglase koji odgovaraju vašim interesima na Web-mjestu ili web-mjestima naših partnera. Ti sustavi za prikupljanje podataka posebno nam omogućavaju 1) brojanje i identifikaciju prikazanih oglasa, 2) brojanje korisnika koji su kliknuli na svaki od oglasa, te 3) u takvom slučaju, praćenje ponašanja takvih korisnika na stranicama na koje ti oglasi vode.

Sa svojim partnerima također možemo podijeliti neke od podataka prikupljenih s pomoću sustava za prikupljanje podataka kako bismo im omogućili provođenje istraživanja o ponašanju posjetitelja.

Sustavi za prikupljanje podataka koje postavljaju treće strane:
- Neki od naših poslovnih partnera imaju dopuštenje za postavljanje sustava za prikupljanje podataka na Web-mjestu uz prethodno navedene svrhe. Postavljanje i uporaba takvih sustava za prikupljanje podataka podliježu pravilima o zaštiti privatnosti čiji su autori treće strane.

Kako mogu promijeniti svoje postavke?
U bilo kojem trenutku možete pregledati ili izmijeniti postavke koje se odnose na sustave za prikupljanje podataka. U postavkama internetskog preglednika možete podesiti želite li ponekad ili trajno prihvatiti ili odbaciti sustave za prikupljanje podataka. Napominjemo vam da ove postavke mogu utjecati na rad vašeg internetskog preglednika i vaše korištenje usluga na Web-mjestu koje zahtijevaju uporabu sustava za prikupljanje podataka.

Mi koristimo uslugu Google Analytics. Ako ne želite da putem usluge Google Analytics prikupljamo ili koristimo vaše podatke, kliknite na sljedeću poveznicu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Centar za poslovni turizam d.o.o.
Krvarić 20/2, 10000 Zagreb